“In een holistische mensvisie wordt de mens als één geheel gezien, waarbij lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele facetten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”​

Missie en Visie op de zorg

Bij Aangenaam is een aangenaam verblijf het grote doel. Om het verblijf echter aangenaam te maken moet er meer gebeuren dan het aanbieden van leuke momenten. Intensieve begeleiding en zorg klinkt niet meteen het gezelligste, maar is wel een voorwaarde. Als u zich goed voelt, kunt u ook meer genieten. Een voorwaarde in alles wat wij voor u doen, komt voort vanuit onze holistische mensvisie.

Missie
Aangenaam is een zorgorganisatie die zorg biedt op het gebied van gezondheid voor mensen met Dementie en/of de Ziekte van Parkinson. Vormen van zorg die wij bieden hebben betrekking op Preventie, Dagbesteding en Dagbehandeling. Het beleid van onze organisatie is gericht op het continu voldoen aan de hoge verwachtingen van zowel de interne en externe omgeving van Aangenaam ByMenno. Daarbij kijken wij niet alleen naar kwaliteit van de zorg, maar ook naar innovatie op het gebied zorgaanbod, service en benadering. Dit doen we in een inspirerende locatie binnen de regio Leusden/Amersfoort.


Visie

In onze visie benaderen wij de zorg gecombineerd vanuit verschillende kanten.

Holistische mensvisie; we werken vanuit een Holistische mensvisie en dat dit betekent dat we de ambitie hebben door met maatwerk een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te bieden voor onze cliënten en bij te dragen aan het bereiken van een hoog mogelijke kwaliteit van leven.

“In een holistische mensvisie wordt de mens als één geheel gezien, waarbij lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele facetten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. De functies van de mens zijn wel te onderscheiden, maar niet onderling van elkaar te scheiden”

Eigen regie; onze gasten krijgen de ruimte tot het blijven ontplooien van de eigen regie. Wij bieden geen standaard of vaste dagprogramma’s in een vaste ruimte, maar bieden onze gasten de mogelijkheid om zelf te bepalen welke activiteiten hij of zij wenst te doen.

Maatwerk; Aangenaam biedt maatwerk aan haar gasten door de eigen regie en de holistische mensvisie te combineren.

Om onze visie te realiseren kent het beleid dan ook een belangrijke focus op het selecteren en behouden van gekwalificeerde medewerkers. Niet alleen kijken wij naar opleidingen, kennis, ervaring en vaardigheden van onze medewerkers, maar is de bereidheid voor het leren kennen en “lezen” van onze cliënten een doorslaggevende factor.

Het nastreven van een holistische mensvisie gaat hand in hand met het leveren van maatwerk aan u als onze gast. Voorwaarde voor het leveren van maatwerk is het goed leren kennen van u en uw omgeving, en samen te werken met bijvoorbeeld uw partner, kinderen en/of casemanager. Samen staan we stil bij waar u blij en gelukkig van wordt, uw kwaliteiten en staan we stil bij de zaken waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. Al deze punten nemen we op in een zorgplan en hiermee gaan we samen aan de slag. Dit klink misschien allemaal wat gewichtig, maar dat is het niet. Plezier staat immers op de voorgrond, en alle acties vanuit het zorgplan zijn onderdeel van de dag, soms zelfs zonder dat u hier erg in heeft. Het maken van een gezamenlijk plan is een voorwaarde om u de aandacht en mogelijkheden te geven om een zo zelfstandig leven te blijven leiden. Dit vinden wij belangrijk.


De missie & visie komt voort uit een aantal verschillende aspecten:

  • de liefde voor mensen die lijden aan dementie en Parkinson
  • de persoonlijke ervaringen in de ouderzorg
  • de drive om de zorg voor deze doelgroepen beter te maken door behoud van de eigen regie over het leven
  • de doelgroepen te verbinden met elkaar en met het eigen netwerk
  • initiatief nemen in een andere manier van het organiseren van de
    zorg, preventie, begeleiding en behandeling en dit naadloos met elkaar
    integreren.
  • een plek te creëren waar iedereen graag komt en ondanks ziekte kan genieten.